LỬA TRẠI

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

 1. Ánh lửa vui www.yeuamnhac.com_Where the music begins (Crazy_cat2610) 2:51
 2. Bài ca gọi lửa 0:53
 3. Bài ca tàn lửa 1:16
 4. Bên ánh lửa hồng 1:23
 5. Dùm Mam Bô 0:44
 6. Lửa hồng 1:11
 7. Lửa tàn Unknown Artist 1:19
 8. Lửa thiêng 5:13
 9. Lửa trại đêm nay 2:37
 10. Rừng đêm 1:17
 11. Tàn lửa Unknown Artist 1:14
 12. Vui ánh lửa trại 3:23
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng