HÀNH KHÚC SBĐ

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

 1. Hành khúc Sao Bắc Đẩu - Bonus 4:42
 2. Hành khúc Sao Bắc Đẩu 2:53
 3. Hành trang Sao Bắc Đẩu - Bonus 3:43
 4. Hành trang Sao Bắc Đẩu 3:21
 5. Sao bắc Đẩu chào bạn - Bonus 3:04
 6. Sao bắc Đẩu chào bạn 3:07
 7. Sao bắc Đẩu tình bạn - Bonus 2:57
 8. Sao bắc Đẩu tình bạn 3:12
 9. Sao Bắc Đẩu yêu thương - Bonus 2:56
 10. Sao Bắc Đẩu yêu thương 2:11
 11. Sinh nhật Sao bắc Đẩu - Bonus 4:40
 12. Sinh nhật Sao bắc Đẩu 2:53
 13. Trường Đoàn thân yêu 3:00
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng