KỸ NĂNG XÂY DỰNG – TỐ CHỨC – QUẢN LÝ

Câu lạc bộ đội nhóm vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động, là một bộ phận quan trọng trong 1 tổ chức, nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phức tạp, quan trọng trong học tập

1 TUYEN TRUYEN MIENG.docx2 GIAO TIEP UNG XU.docx3 QUAN LY THOI GIAN.docx4 TU DUY SANG TAO.docx5 KN LAM VIEC NHOM.docx6 PHONG CHONG TAI NAN THUONG TICH.docx7 XAY DUNG KE HOACH.docx8 DIEN DAN THANH NIEN.docx9 LY THUYET NHOM.docx10 CLB DOI NHOM.docx11 HOP TAC.docx12 TU KHANG DINH.docx13 KN Xay dung To chuc Quan ly.docx
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng