CÁC TÀI LIỆU KN THỰC HÀNH XÃ HỘI

Trong thời đại của chúng ta, thời đại tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiến bộ xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng thấy, những mối quan hệ công tác giữa người với người cũng như sự giao tiếp trong các nhóm và tập thể lao động đang tăng lên mạnh mẽ.

9 noi dung KNTHXH.doc20 dieu gioi tre can co.docxan toan sinh hoat ngoai troi.docxBiet ky nang mem.docxCam nang Ky nang Da ngoai.docCam nang Ky nang SHTT.docCam nang Ky nang trai.docCam nang Ky nang truyen tin.docChuong trinh khung KNTHXH.docDam phan.docxdanh gia ket qua lam viec nhom.docxDay con kinh nghiem chong nguy hiem.docxKinh nghiem di rung P1.docKN MEM.docKy nang 7 buoc giao viec.docKy nang Chuan bi thuyet trinh.docKy nang Cong tac xa hoi.docKy nang Danchuongtrinh.docKy nang dao tao nhom.docKy nang dat cau hoi.docKy nang Dien dan Thuyet trinh.docKy nang Dien dan Thuy黎 trinh.docKy nang doi moi Tu duy.docKy nang Giai quyet van de.docKy nang Giao tiep.Ung Xu.docKy nang Giao viec.docky nang giao viec 2.docKy nang Hop tac.docKy nang Hop tac nhom.docKy nang Lam chu ban than.docKy nang Lam Cong trinh.docKy nang Lam viec nhom.docKy nang Lang nghe.docKy nang Lanh dao Giao viec.docKy nang Lanh dao uy quyen.docKy nang Lua chon.docKy nang Ly thuyet nhom.docKy nang mem.docxKy nang mem la gi.docxky nang mem la gi 2.docxKy nang mem va song.docxKy nang ngon tu Thuyet trinh.docKy nang nguoi Lao dong.docKy nang noi.docKy nang Phat trien nhom.docKy nang Phong trao 3 trach nhiem.docKy nang Phong trao 3 trac nhiem.docKy nang Quan ly Thoi gian.docKy nang Ren luyen Tu duy.docKy nang Ren luyen Tu duy 2.docky nang song CAC NGUYEN TAC.docKy nang song chuong trinh TTN.docky nang song tu tu tuong HCM.docky nang song Ung pho.docKy nang Tam ly Thanh nien.docKy nang thuyet trinh.docKy nang thuyet trinh 2.docKy nang Thuyet trinh Giao trinh.docky nang thxh1.docky nang thxh2.docky nang thxh3.docKy nang THXH 9 bai tap.docxKy nang THXH cho tre truoc khi vao lop.docKy nang THXH Dien dan.docxky nang THXH tre 5 tuoi.docKy nang THXH tre voi nguoi la.docKy nang THXH XU LY TINH HUONG.docKy nang Tinh nguyen.docKy nang trinh bay.docKy nang truyen mieng.docKy nang tu duy he thong.docKy nang Tu duy Sang Tao.docKy nang tuyen truyen.docKy nang uy thac.docKy nang Xa giao.docKy nang Xu ly xung dot.docLam viec nhom.docLam viec nhom.ole.docLam viec nhom 2.docLuong gia lam viec nhom.docxmo hinh ky nang mem.docxnghethuat.docnghethuatdienthuyet.docphong chong con trung.docxPhong chong lam dung tre em.docxPhong chong tai nan thuong tich.docphong chong tai nan thuong tich.docxphong thu du P2.docPP.Ky nang song chuong trinh TTN.docPP KY NANG SONG chuong trinh th va thcs.docPP Ky nang song chuong trinh TTN.docQuan tam ky nang mem.docxRen luyen ky nang mem.docxThieu gi.docxTre thieu gi.docxXay dung tam.docxYeu cau Giu thang bang P3.doc
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng