Nghi thức – Nghi lễ chào cờ Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu

Nghi thức – Nghi lễ chào cờ Tổng đoàn được diễn ra vào lúc trước khi buổi sinh hoạt bắt đầu và trong các ngày lễ hội lớn được tổ chức tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, đây được xem là nét đặc trưng của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu Tp. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng