Cùng HTV hành động xanh với thông điệp “Xanh & Sạch Lan Tỏa Giá Trị Nhân Văn”

Cùng HTV hành động xanh với thông điệp “Xanh & Sạch Lan Tỏa Giá Trị Nhân Văn”. Chúng ta cùng đến với nhà thầy Huỳnh Toàn – Tổng Trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu Tp. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng