CÁC TÀI LIỆU CẢI BIÊN TRÒ CHƠI

Là trò chơi chủ yếu được hình thành từ những trò chơi có trước được thêm bớt lại các yếu tố khác. Thay đổi bổ sung thêm về cách chơi luật chơi hình thức chơi …. Nhằm làm cho trò chới mới lạ phong phú hấp dẫn lý thu

băng reo.doccông tác tổ chức trò chơi.doccải biên trò chơi sinh hoạt tập thể.doccải biên tổng hợp.docmột số dạng trò chơi sinh hoạt.docmột số trò chơi thông dụng.docngười quản trò.docrò chơi lớn.doc
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng